Zákaznická podpora:info@vybusneterce.cz

Formulář pro reklamaci

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:            www.vybnusneterce.cz

Společnost:                         Marcel Bunček

Se sídlem:                           K Vršku 1127, 747 14 Ludgeřovice

IČ:                                       68930909

E-mailová adresa:                info@vybusneterce.cz

Telefonní číslo:                    +420 604 939 835

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                          

Můj telefon:

Můj e-mail:                             

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne _____._____._______ jsem ve Vašem obchodě www.vybusneterce.cz vytvořil objednávku číslo: ____________________. Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci takto:

 

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 Potřebné údaje:

  1. Datum obdržení:
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

 

V _______________ dne______________

 

                                         
______________________________________

Podpis + jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.____________________